Zahvala

Zahvaljujemo se svima koji su omogućili provođenje projekta i razvoj sustava Put karijere:

  • svim članovima tima i drugim kolegama koji su sudjelovali u radu projekta – Ivi Černji, Lani Lučić, Maji Kurečić, Vanji Međugorcu i Marini Merkaš
  • sveučilišnim profesorima koji su dopustili primjenu njihovih instrumenata na ovim stranicama –  Itamaru Gatiju (Izrael), Eriku Porfeliju (SAD), Marku Savickasu (SAD), Branimiru Šverku (Hrvatska) te Terenceu Traceyju (SAD)
  • Ivanu Kapetanoviću iz Studija Opus koji je oblikovao i programirao istraživačko sučelje i stranice Puta karijere
  • učenicima i profesorima srednjih škola koje su sudjelovale u istraživačkom dijelu projekta