Korišteni upitnici

Na stranici Put karijere korištene su provjerene psihološke mjere razvijene za hrvatsku populaciju u okviru projekta Profesionalni razvoj u adolescenciji Hrvatske zaklade za znanost koji se provodio na Institutu Ivo Pilar te projekata Poticanje profesionalnog razvoja i Razvoj, implementacija i promocija elektroničkog sustava za profesionalno usmjeravanje „E-karijera“ Ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji su se provodili u Društvu za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor.

Mjere interesa i vrijednosti

 1. Slikovno-opisni upitnik interesa SLOPI

  • Autori Toni Babarović i Iva Šverko
  • Odabrane reference:
   • Šverko, I., Babarović, T. & Međugorac, V. (2014). Pictorial assessment of interests: Development and evaluation of Pictorial and Descriptive Interest Inventory. Journal of Vocational Behavior, 84, 356-366.  doi:10.1016/j.jvb.2014.02.008
   • Šverko, I. & Babarović, T. (2006). The validity of Holland's Theory in Croatia. Journal of Career Assessment, 14 (4), 490-507. doi: 10.1177/1069072706288940
 2. Upitnik profesionalnih interesa PGI-kratka verzija (Personal Globe Inventory-Short)

  • Autor Terence Tracey
  • Adaptacija hrvatske inačice Iva Šverko i Toni Babarović
  • Odabrane reference:
   • Šverko, I. (2008). Spherical model of interests in Croatia. Journal of Vocational Behavior, 72 (1), 14-24. doi:10.1016/j.jvb.2007.10.001
   • Šverko, I., & Babarović, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocational Behavior, 94, 89–103. doi:10.1016/j.jvb.2016.02.017
   • Tracey, T.J.G. (2002). Personal Globe Inventory: Measurement of the spherical model of interest and competence beliefs [Monograph]. Journal of Vocational Behavior, 60, 113-172. doi: 10.1006/jvbe.2001.1817
   • Tracey, T.J.G. (2010). Development of an abbreviated Personal Globe Inventory using item response theory: The PGI-short. Journal of vocational behavior, 76 (1), 1-15. doi: 10.1016/j.jvb.2009.06.007
 3. Upitnik vrijednosti V-upitnik

  • Autori Branimir Šverko i članovi tima
  • Odabrane reference:
   • Super. D.E.. & Sverko. B. (1995). Life roles, values, and careers: International findings of the work importance study. San Francisco: Jossey-Bass.
   • Šverko, B., Babarović, T., & Šverko, I. (2007). Vrijednosti i životne uloge u kontekstu odabira zanimanja i razvoja karijere. Suvremena psihologija, 2, 295-320.

Mjere profesionalne zrelosti i izgradnje karijere

 1. Upitnik profesionalne zrelosti UPZ

  • Autori Toni Babarović i Iva Šverko
  • Odabrane reference:
   • Babarović, T. i Šverko, I. (u pripremi) Validacija Upitnika profesionalne zrelosti UPZ.
 1. Skala profesionalne adaptabilnosti (Career Adapt-Abilities Scale, CAAS)

  • Autori Mark Savickas i tim suradnika
  • Adaptacija hrvatske inačice Iva Šverko i Toni Babarović
  • Odabrane reference:
   • Babarović. T. & Šverko, I. (2016). Vocational development in adolescence: Career construction, career decision-making difficulties and career adaptability of Croatian high school students. Primenjena psihologija, 9 (4), 429-448.
   • Porfeli, E. J. & Savickas, M. (2012). Career Adapt-Abilities Scale-USA Form: Psychometric properties and relation to vocational identity. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 748–753. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.009
   • Savickas, M. L. (1997). Career Adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. Career Development Quarterly, 45, 247–259. doi: 10.1002/j.2161-0045.1997.tb00469.x
   • Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. D. Brown & R. W Lent (Eds), Career Development and Counseling Handbook: Putting Theory and Research to Work (2nd ed, pp. 147-183). Hokoben, NJ: John Wiley & Sons.
   • Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012a). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661–673. doi:10.1016/j.jvb.2012.01.011
   • Šverko, I., & Babarović, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocational Behavior, 94, 89–103. doi:10.1016/j.jvb.2016.02.017
 1. Skala statusa profesionalnog identiteta (Vocational Identity Status Assessment, VISA)

  • Autori Mark Savickas i tim suradnika
  • Adaptacija hrvatske inačice Iva Šverko i Toni Babarović
  • Odabrane reference:
   • Porfeli, E.J., Lee, B.,Vondracek, F.W., & Weigold, I.K. (2011). A multi-dimensional measure of vocational identity status. Journal of Adolescence, 34 (5), 853-71. doi: 10.1016/j.adolescence.2011.02.001.
   • Porfeli, E. J. & Savickas, M. (2012). Career Adapt-Abilities Scale-USA Form: Psychometric properties and relation to vocational identity. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 748–753. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.009
   • Šverko, I. & Babarović, T. (ožujak 2017). Vocational Identity in Adolescence: Personal Characteristics, Contextual Circumstances and Career Construction Competences of Six Vocational Identity Statuses. Izlaganje na konferenciji International Convention of Psychological Science, Beč, Austrija.
   • Šverko, I. & Babarović, T. (travanj 2017). Profesionalni identitet i profesionalna adaptabilnost kao odrednice uspješne tranzicije karijere mladih. Izlaganje na konferenciji Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
   • Šverko, I. & Babarović, T. (travanj 2017). Statusi profesionalnog identiteta i njihova uloga u razvoju karijere adolescenata. Izlaganje na konferenciji Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
 1. Test informiranosti o zanimanjima za osnovnoškolce TIZ

  • Autori Toni Babarović i Iva Šverko
  • Odabrane reference:
   • Babarović, T. & Šverko, I. (2011). Profesionalna zrelost učenika viših razreda osnovnih škola. Suvremena psihologija, 14 (1), 91-109.
   • Černja, T., Babarović, T. & Šverko, I. (2017). Mogu li diferenciranost i konzistentnost interesa biti pokazatelji profesionalne zrelosti osnovnoškolaca? Društvena istraživanja, 26, 1. doi: 10.5559/di.26.1.03

Donošenje profesionalnih odluka

 1. Poteškoće u donošenju profesionalnih odluka (Career Decision-making Difficulties, CDDQ)

  • Autor Itamar Gati i suradnici
  • Adaptacija hrvatske inačice Toni Babarović i Iva Šverko
  • Odabrane reference:
   • Amir, T., & Gati, I. (2006). Facets of career decision-making difficulties. British Journal of Guidance and Counselling, 34(4), 483-503. doi: 10.1080/03069880600942608
   • Babrović, T. & Šverko, I. (studeni 2016). The Validation of the Career Decision-Making Difficulties Questionnaire in Croatia. Izlaganje na konferenciji Međunarodnog udruženja za profesionalno i obrazovno savjetovanje IAEVG, Madrid, Španjolska.
   • Babarović. T. & Šverko, I. (2016). Vocational development in adolescence: Career construction, career decision-making difficulties and career adaptability of Croatian high school students. Primenjena psihologija, 9 (4), 429-448. doi: 10.19090/pp.2016.4.429-448
   • Gati, I. (2013). Advances in career decision making. In B.W. Walsh, M. L. Savickas, & P. J. Hartung (Eds.), Handbook of vocational psychology (4th ed., pp. 183–215). New York: Routledge.
   • Gati, I., & Saka, N. (2001). Internet-based versus paper-and-pencil assessment: Measuring career decision-making difficulties. Journal of Career Assessment, 9, 397–416. doi:10.1177/106907270100900406
   • Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S.H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. Journal of Counseling Psychology, 43, 510–526. doi: 10.1037/0022-0167.43.4.510
 1. Stilovi donošenja profesionalnih odluka (Career Decision-making Profile, CDMP)

  • Autor Itamar Gati i suradnici
  • Adaptacija hrvatske inačice Toni Babarović i Iva Šverko
  • Odabrane reference:
   • Gati, I. (2011). Abridged Professional Manual for the Career Decision-Making Profile (CDMP) questionnaire. The Hebrew university of Jerusalem.
   • Gati, I., Landman, S., Davidovitch, S., Asulin-Peretz, L., & Gadassi, R. (2010).  From career decision-making styles to career decision-making profiles:  A multidimensional approach. Journal of Vocational Behavior, 76, 277-291. doi: 10.1016/j.jvb.2009.11.001
   • Gati, I., Gadassi, R., & Mashiah-Cohen, R. (2012). Career Decision-Making Profiles vs. Styles: Convergent and incremental validity. Journal of Vocational Behavior, 81, 2-16. doi:10.1016/j.jvb.2012.03.004
   • Šverko, I. & Babarović, T. (studeni 2016). Career Adaptability in Adolescence and its Relation to Career Decision-Making and Career Construction. Izlaganje na konferenciji Međunarodnog udruženja za profesionalno i obrazovno savjetovanje IAEVG, Madrid, Španjolska.
   • Šverko, I. & Babarović, T. (travanj 2017). Profesionalni identitet i profesionalna adaptabilnost kao odrednice uspješne tranzicije karijere mladih. Izlaganje na konferenciji Dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb, Hrvatska.
   • Šverko, I. & Babarović, T. (ožujak 2017). Vocational Identity in Adolescence: Personal Characteristics, Contextual Circumstances and Career Construction Competences of Six Vocational Identity Statuses. Izlaganje na konferenciji International Convention of Psychological Science, Beč, Austrija.