Autori

Autori sustava Put karijere su Iva Šverko i Toni Babarović, istraživači zaposleni na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i aktivni članovi Društva za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor. Već dvadesetak godina bave se razvojem upitnika i on-line sustava za profesionalno usmjeravanje te razvojem i evaluacijom programa za poticanje profesionalne zrelosti mladih.

Dr. Iva Šverko

Iva Šverko je psihologinja koja se bavi znanstvenim i praktičnim radom u području psihologije razvoja karijere i izbora zanimanja. Zaposlena je kao viša znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu, a sudjeluje i u izvođenju nastave na Studiju psihologije Hrvatskih studija te na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Objavila je dvadesetak radova i imala preko pedeset priopćenja na znanstvenim skupovima. Bila je voditeljica znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost Profesionalni razvoj u adolescenciji: određenje modela tranzicije karijere adolescenata u okviru kojeg je razvijen ovaj sustav, a surađivala je i na brojnim drugim znanstvenim i stručnim projektima Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Predsjednica je Društva za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor, udruge koja se bavi razvojem profesionalnog usmjeravanja mladih i za koju je vodila niz projekata iz područja profesionalne orijentacije i razvoja kreativnosti. U okviru praktičnog rada u profesionalnoj orijentaciji mladih, ona je sudjelovala u razvoju i adaptaciji više testova profesionalnih interesa, u izradi web-siteova za izbor karijere, te u adaptaciji i evaluaciji Školskog programa profesionalnog razvoja. Magistrirala je i doktorirala na temu profesionalnih interesa.

Bibliografiju možete pregledati ovdje.

Dr. Toni Babarović

Toni Babarović je psiholog, znanstvenik, koji se bavi područjem razvoja karijere te psihologijom rada i obrazovanja. Zaposlen je kao viši znanstveni suradnik u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Na Studiju psihologije Hrvatskih studija drži nastavu iz metodoloških predmeta, napredne statistike i organizacijske psihologije, a sudjeluje i u izvođenju nastave na Akademiji dramskih umjetnosti i Zdravstvenom veleučilištu. Objavio je dvadesetak znanstvenih radova i imao preko pedeset priopćenja na znanstvenim skupovima. Trenutno vodi znanstveni projekt Poticanje profesionalnog razvoja osnovnoškolaca: Evaluacija intervencije na Institutu Ivo Pilar, a surađivao je na više od dvadeset znanstvenih i stručnih projekata na Institutu i na drugim institucijama. Bavi se profesionalnom orijentacijom mladih kroz rad u Društvu za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor, čiji je dopredsjednik. Sudjelovao je na svim projektima iz profesionalnog usmjeravanja mladih u Razboru, a neke je i vodio. Također, vodio je i projekte poticanja zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba i osoba s invaliditetom. Magistrirao je na temu profesionalnih interesa i radnih vrijednosti, a doktorirao na evaluaciji računalnih sustava za profesionalno usmjeravanje.

Bibliografiju možete pregledati ovdje.