Informacije

Projekt Hrvatske zaklade za znanost Profesionalni razvoj u adolescenciji: razvoj modela tranzicije karijere adolescenata (Vocational Development in Adolescence: Setting the Adolescent Career Transition Model, HRZZ-1229) se provodio od svibnja 2014. do lipnja 2017. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Voditeljica projekta bila je dr. Iva Šverko, a suradnici dr. Toni Babarović, dr. Marina Merkaš, Iva Černja i Vanja Međugorac. U radu na projektu sudjelovale su i Lana Lučić i Maja Kurečić.

Istraživački dio

U okviru projekta postavljen je i evaluiran model tranzicije karijere u adolescenciji. U longitudinalnom on-line istraživanju sudjelovali su učenici srednjih škola iz Zagreba, Varaždina, Zaboka, Nove Gradiške i Bjelovara. Na temelju prikupljenih rezultata tijekom trajanja projekta ostvareno je više od 20 sudjelovanja na skupovima te je pripremljeno 6 publikacija.

Više o projektu, ključnim nalazima i publikacijama pročitati ovdje.

Praktični dio

Razvijen je besplatan sustav za profesionalno usmjeravanje Put karijere namijenjen svima koji se nalaze u procesu promjene karijere. Svi korišteni upitnici su kvalitetne i validirane psihološke mjere, a njihov doprinos za profesionalno usmjeravanje potvrđen je empirijskim nalazima istraživačkog dijela projekta.

O autorima sustava Put karijere

Autori sustava Put karijere su Iva Šverko i Toni Babarović, istraživači zaposleni na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar i aktivni članovi Društva za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor. Već dvadesetak godina bave se razvojem upitnika i on-line sustava za profesionalno usmjeravanje te razvojem i evaluacijom programa za poticanje profesionalne zrelosti mladih.

Više o njima pogledajte ovdje.